PLuckyDraw(电脑抽奖软件) - 软件下载

未注册 - 限30人抽奖
注册后 - 可3万人抽奖
兼容于 - XP, Vista, 7, 8, 10, 11


下载地址 (任选一个)

下载点1 (zip , 5.6)
下载点2 (exe, 5.6)        浏览器拦截? 点击“更多信息->仍要运行”
下载点3 (exe, 5.6)